Op 3 oktober 2013 is de Beoordelingsrichtlijn BRL 5024 voor het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van Stichting Bouwkwaliteit.

De reden voor het initiatief van de KOMO procescertificering  is het waarborgen van de kwaliteit van de vooropname. Dat blijkt nodig omdat niet altijd  voldoende kwaliteit werd geleverd. Kwalitatief slechte vooropnames veroorzaken problemen met bewoners en (imago)schade voor opdrachtgevers bij de behandeling van schadeclaims. Met deze kwaliteitsborging zijn opdrachtgevers verzekerd van een meetbare kwaliteit. 

Door Initiatiefnemers Fides Expertise BV en Van Monsjou & Partners BV is in overleg met het IKOB-BKB uit Houten een commissie samengesteld uit opdrachtgevers en gebruikers van vooropnames.

De commissie die de eisen voor de certificering heeft uitgewerkt bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende bedrijven;

 • Fides Expertise BV (Opname en monitoring bureau) – Fred Pannekoek          
 • Van Monsjou en Partners BV (Opname en monitoring bureau) – Sander van Monsjou
 • Aon Risk Solutions (Assurantiemakelaar) – Carla Louwerens
 • Vanderwal & Joosten BV (Schade-Experts CAR en AVB ) – Sander van Amelsfoort
 • Van der Bos en Boon BV (Schade-Experts CAR en AVB) – Mathy Boon
 • Crux engineering BV (Ingenieursbureau) – Holger Netzel
 • NautaDutilh N.V. (Advocaten waaronder bouwschade) – Eric van Niekerk
 • Amlin Corporate Incurance te Amstelveen (Verzekeraar) – Theo Groefsema
 • Delta Lloyd Schadeverzekering NV (Verzekeraar) – Nico Carree
 • Gemeentewerken Rotterdam (Schade en verzekeringszaken) – Bert van der Knoop
 • Hoogheemraadschap van Delfland (Schade en verzekeringszaken) – Aad Slingerland

Melding van werken
Alle vooropnamewerkzaamheden die worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf worden gemeld bij IKOB-BKB. Steekproefsgewijs worden projecten (opnamen) gecontroleerd op de objectieve eisen van de BRL. De opdrachtgever kan controleren of het project is aangemeld waardoor het in aanmerking kan komen voor de steekproef.

Voorbeeldtekst bestekken
De BRL 5024 is ook goed nieuws voor de bestekschrijvers. Het uitvragen van een goede en betrouwbare bouwkundige vooropname is nu erg eenvoudig geworden.

Door de volgende bepaling in het bestek op te nemen bent u verzekerd van optimale kwaliteit:

De bouwkundige vooropnames dienen te worden uitgevoerd door een bureau dat voldoet aan de BRL 5024. 

Het is dan niet meer nodig om alle overige,doorgaans verouderde teksten over makelaars, beëdigde taxateurs en/of experts in de bestekken op te nemen. Taxateurs en makelaars, beëdigd of niet, zijn niet gespecialiseerd in het uitvoeren van vooropnames. Daarbij worden taxateurs, makelaars en experts van niet gecertificeerde bureaus niet gecontroleerd op de juistheid van de vooropname. 

Ingangsdatum
De voorbereidingen voor aanmelding, certificering en controle worden de komende maand door IKOB-BKB afgerond, waarna aanvragen van de opnamebureausin behandeling genomen kunnen worden. Naar verwachting kunnen de eerste certificaten in januari 2014 worden verstrekt.

Als u meer wilt weten over het certificeren van de vooropnamebureaus, dan kunt u contact opnemen met onderstaande personen. U kunt deze personen ook benaderen voor informatie over de BRL 5023  ‘Het proces van het meten van trillingen’ .

IKOB-BKB (Jeroen van der Eeze) tel. 030-6358060 www.ikobbkb.nl
Ligthart Advies (Peter Ligthart) tel. 06-51033342  http://nl.linkedin.com/in/peterligthart
Fides Expertise BV (Fred Pannekoek) tel.  06-10190707 http://www.fides-expertise.nl
Van Monsjou en Partners BV (Sander van Monsjou)
tel. 0653261125 www.vanmonsjoupartners.nl

Met onderstaande link kunt u de BRL 5024 gratis downloaden:

http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/BRL%205024%20d.d.%202013-10-03.pdf

Bron: https://www.gemeentewerken.nl/nieuws/met-de-nieuwe-brl-5024-is-de-kwaliteit-van-bouwkundige-vooropnames-eindelijk-geborgd

Recommended Posts