Met de nieuwe BRL 5024 is de kwaliteit van bouwkundige vooropnames eindelijk geborgd

Op 3 oktober 2013 is de Beoordelingsrichtlijn BRL 5024 voor het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van Stichting Bouwkwaliteit.

De reden voor het initiatief van de KOMO procescertificering  is het waarborgen van de kwaliteit van de vooropname. Dat blijkt nodig omdat niet altijd  voldoende kwaliteit werd geleverd. Kwalitatief slechte vooropnames veroorzaken problemen met bewoners en (imago)schade voor opdrachtgevers bij de behandeling van schadeclaims. Met deze kwaliteitsborging zijn opdrachtgevers verzekerd van een meetbare kwaliteit. 

Door Initiatiefnemers Fides Expertise BV en Van Monsjou & Partners BV is in overleg met het IKOB-BKB uit Houten een commissie samengesteld uit opdrachtgevers en gebruikers van vooropnames.

De commissie die de eisen voor de certificering heeft uitgewerkt bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende bedrijven;

 • Fides Expertise BV (Opname en monitoring bureau) – Fred Pannekoek          
 • Van Monsjou en Partners BV (Opname en monitoring bureau) – Sander van Monsjou
 • Aon Risk Solutions (Assurantiemakelaar) – Carla Louwerens
 • Vanderwal & Joosten BV (Schade-Experts CAR en AVB ) – Sander van Amelsfoort
 • Van der Bos en Boon BV (Schade-Experts CAR en AVB) – Mathy Boon
 • Crux engineering BV (Ingenieursbureau) – Holger Netzel
 • NautaDutilh N.V. (Advocaten waaronder bouwschade) – Eric van Niekerk
 • Amlin Corporate Incurance te Amstelveen (Verzekeraar) – Theo Groefsema
 • Delta Lloyd Schadeverzekering NV (Verzekeraar) – Nico Carree
 • Gemeentewerken Rotterdam (Schade en verzekeringszaken) – Bert van der Knoop
 • Hoogheemraadschap van Delfland (Schade en verzekeringszaken) – Aad Slingerland

Melding van werken
Alle vooropnamewerkzaamheden die worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf worden gemeld bij IKOB-BKB. Steekproefsgewijs worden projecten (opnamen) gecontroleerd op de objectieve eisen van de BRL. De opdrachtgever kan controleren of het project is aangemeld waardoor het in aanmerking kan komen voor de steekproef.

Voorbeeldtekst bestekken
De BRL 5024 is ook goed nieuws voor de bestekschrijvers. Het uitvragen van een goede en betrouwbare bouwkundige vooropname is nu erg eenvoudig geworden.

Door de volgende bepaling in het bestek op te nemen bent u verzekerd van optimale kwaliteit:

De bouwkundige vooropnames dienen te worden uitgevoerd door een bureau dat voldoet aan de BRL 5024. 

Het is dan niet meer nodig om alle overige,doorgaans verouderde teksten over makelaars, beëdigde taxateurs en/of experts in de bestekken op te nemen. Taxateurs en makelaars, beëdigd of niet, zijn niet gespecialiseerd in het uitvoeren van vooropnames. Daarbij worden taxateurs, makelaars en experts van niet gecertificeerde bureaus niet gecontroleerd op de juistheid van de vooropname. 

Ingangsdatum
De voorbereidingen voor aanmelding, certificering en controle worden de komende maand door IKOB-BKB afgerond, waarna aanvragen van de opnamebureausin behandeling genomen kunnen worden. Naar verwachting kunnen de eerste certificaten in januari 2014 worden verstrekt.

Als u meer wilt weten over het certificeren van de vooropnamebureaus, dan kunt u contact opnemen met onderstaande personen. U kunt deze personen ook benaderen voor informatie over de BRL 5023  ‘Het proces van het meten van trillingen’ .

IKOB-BKB (Jeroen van der Eeze) tel. 030-6358060 www.ikobbkb.nl
Ligthart Advies (Peter Ligthart) tel. 06-51033342  http://nl.linkedin.com/in/peterligthart
Fides Expertise BV (Fred Pannekoek) tel.  06-10190707 http://www.fides-expertise.nl
Van Monsjou en Partners BV (Sander van Monsjou)
tel. 0653261125 www.vanmonsjoupartners.nl

Met onderstaande link kunt u de BRL 5024 gratis downloaden:

http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/BRL%205024%20d.d.%202013-10-03.pdf

Bron: https://www.gemeentewerken.nl/nieuws/met-de-nieuwe-brl-5024-is-de-kwaliteit-van-bouwkundige-vooropnames-eindelijk-geborgd

Trimble S9: een stille wacht op de gracht

Op  één van de mooiste plekjes van Utrecht, de Kromme Nieuwegracht, wordt gewerkt aan de kademuren. De straat ligt open en is afgezet met dranghekken. Het oplettende oog ziet ook twee stille wachten, die de werkzaamheden nauwlettend volgen. De Trimble S9 Total Stations zorgen, dag en nacht, voor een real-time monitoring. Met Fred Pannekoek, eigenaar Fides Expertise en collega Wesley Rasenberg, Meetdeskundige deformatiemetingen, bekijken we het project op locatie. Trots vertellen zij over de inzet en montage van de Total Stations aan de gevels van de prachtige panden, zoals bijvoorbeeld een pand van de Universiteit van Utrecht.

Herstelwerkzaamheden kademuren

De gemeente Utrecht werkt aan de kademuren van de Oudegracht, Nieuwegracht en de Kromme Nieuwegracht. Ze verstevigen de fundering of vervangen de fundering helemaal. Op sommige stukken herstellen ze alleen het metsel- en voegwerk. Ook bij het aangrenzende Koetshuis, eigendom van de Universiteit Utrecht, worden herstelwerkzaamheden aan de fundering uitgevoerd. Fides bewaakt de invloed van beide werkzaamheden voortdurend, waardoor mogelijk schadelijke gevolgen voorkomen kunnen worden.

Monitoring met de Trimble S9 Total Station en software

Voor de monitoringswerkzaamheden heeft Fides gekozen voor de Trimble S9 Robotic Total Stations van Geometius, vanwege zijn hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Deze geavanceerde meetrobots hebben een zeer hoge precisie en kunnen verplaatsingen van 1 mm vaststellen. In totaal worden 2 Total Stations ingezet en 65 prisma’s.

Een extra voordeel van de Trimble S9 is de innovatieve aandrijving, die geen geluidsoverlast veroorzaakt. In het beginstadium van het project heeft de Gemeente Utrecht gewerkt met andere partijen en andere instrumenten. Omwonenden hadden veel overlast, omdat deze Total Stations veel geluid produceerden bij het roteren en de monitoring 24 uur per dag doorgaat.

De S9 is geïntegreerd met de Trimble software: 4D Control. Een gebruiksvriendelijk monitoringsoftwarepakket, gebaseerd op de modernste softwarearchitectuur. De verschillende modules garanderen een snelle en eenvoudige dataverwerking.
Het dashboard is gemakkelijk te gebruiken en Wesley ontvangt een notificatie per e-mail wanneer er een opmerkelijke verschuiving plaatsvindt, die buiten de ingestelde marges valt. “Tot nu toe is dit loos alarm”, zegt hij. “De verschuiving wordt veroorzaakt door iemand die over de bruggetjes op de kade fietst.” Wesley is zeer tevreden met Trimble 4D control. Hij is niet 24/7 op het project, maar gaat heel Nederland door en heeft altijd overzicht. Het monitoringsproject duurt nog tot het najaar van 2020.

Wilt u meer weten over de Trimble S9 Total Station? Kijk dan hier.

Wesley bekijkt het 4D control software dashboard

De Total Station is netjes bevestigd aan de gevel van de Universiteit van Utrecht

Bron: https://www.geometius.nl/nieuws/trimble-s9-een-stille-wacht-op-de-gracht/