Funderingsonderzoek en funderingsherstel

Funderingsonderzoek en funderingsherstel

Fides expertise maakt deel uit van de technische commissie die zal meewerken aan het tot stand komen van de certificering van het proces “Het uitvoeren van funderingsherstel en het uitvoeren van funderingsonderzoek”. Het traject is net opgestart en naar verwachting kunnen de eerste certificaten begin 2014 worden uitgereikt.

Meerwaarde gecertificeerde bedrijven

detail Funderingsonderzoek en funderingsherstel De meerwaarde van het certificaat voor de opdrachtgever van het uitvoeren van funderingsherstel en/of uitvoeren van funderingsonderzoek is dat men meer zekerheid heeft over de betrouwbaarheid van het onderzoek en de uiteindelijk uitgevoerde herstelwerkzaamheden.

Inbreng Fides Expertise

detail Funderingsonderzoek en funderingsherstel De inbreng van Fides Expertise aan deze commissie is met name gericht op het monitoren van de diverse werkzaamheden waarmee de kans op schade tot een minimum kan worden teruggebracht.