BRL 5023 het meten van trillingen

BRL 5025 het monitoren van omgevingsbeïnvloeding door bouw- en sloopactiviteiten

BRL 5025 het monitoren van omgevingsbeïnvloeding door bouw- en sloopactiviteiten Fides expertise maakt deel uit van de technische commissie die meewerkt aan het tot stand komen van de certificering van het proces het monitoren van omgevingsbeïnvloeding door bouw- en sloopactiviteiten. Naar verwachting zal het traject eind 2013 worden afgerond waarna de bedrijven die zich bezig houden met het uitvoeren van monitoringswerkzaamheden zich kunnen laten certificeren.

Toepassingsgebied

detail BRL 5025 het monitoren van omgevingsbeïnvloeding door bouw- en sloopactiviteiten Deze Nationale Beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op het “Monitoren van omgevingsbeïnvloeding door bouw- en sloopactiviteiten” in het kader van het kwaliteit- en risicomanagement, met hierbij de focus schade en hinder voor de omgeving als gevolg van bouw- of sloopactiviteiten te voorkomen.

Het proces

detail BRL 5025 het monitoren van omgevingsbeïnvloeding door bouw- en sloopactiviteiten In hoofdlijnen heeft de certificering betrekking op het beoordelen van het monitoringplan, het voorbereiden en uitvoeren van metingen, het registreren van meetresultaten en het valideren en rapporteren van de meetresultaten.