Monitoren van bouwputten

BRL 5024 het uitvoeren van bouwkundige opnames (vooropnames)

Vanuit de overtuiging dat kwaliteit het gaat winnen is Fides Expertise samen met een branchegenoot, initiatiefnemer voor de certificering van de bureaus die zich bezighouden met het uitvoeren van bouwkundige vooropnames. De certificering valt onder beoordelingsrichtlijn BRL 5024 “Het uitvoeren van Bouwkundige opnamen” die begin 2013 actief zal worden. Alle opname-werkzaamheden die uiteindelijk worden uitgevoerd door een bedrijf dat is gecertificeerd, zullen door de certificatie-instelling steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

Publicatie

detail BRL 5024 het uitvoeren van bouwkundige opnames (vooropnames) Klik hiernaast voor de publicatie op gemeentewerken.nl

Meerwaarde van trillingsmetingen onder certificaat.

detail BRL 5024 het uitvoeren van bouwkundige opnames (vooropnames) De meerwaarde van het certificaat voor de opdrachtgever van bouwkundige opnames is dat de opdrachtgever meer zekerheid heeft over de betrouwbaarheid van de uitgevoerde opnames en de bijbehorende rapportages.