Skip to content

Expertises
/ Diensten

Continu Monitoring (RTS)

Bij een automatische deformatiemeting met een robotical total station (RTS) worden meetpunten gebruikt (prisma’s) die in drie vlakken/richtingen worden ingemeten, te weten in het horizontale vlak 2 richtingen (X- en Y-waarde) en in het verticale vlak 1 richting (Z-waarde). De coördinaten van de meetpunten worden bepaald ten opzichte van minimaal 3 vaste referentiepunten.

Door deze meting geautomatiseerd te herhalen is het mogelijk eventuele verplaatsing, van een gebouw en/of object inzichtelijk te maken.  Het betreft een volautomatische 24 uurs meting met elke circa 15 a 20 minuten een meetronde,  (aantal meetrondes per uur zijn afhankelijk van het aantal te meten prisma`s).

De nauwkeurigheid van het  toestel is 0,5 seconde (nauwkeuriger is er niet), praktisch gezien komt dat neer op een nauwkeurigheid van een millimeter;

Alarmeringen

Alarmering op 3 verplaatsing niveaus, te weten: attention, warning en alarm;

  • Automatische statusoverzichten per mail;
  • Alarmering indien een prisma niet wordt gemeten (door bijvoorbeeld een obstakel).
  • Realtime meekijken op de web-interfase (onbeperkt aantal personen).

Per meetopstelling werken wij een panoramafoto en of tekening uit waar de prisma`s op verwerkt worden. de prisma`s zijn doorgelinkt waardoor men vanuit de tekening direct de grafische weergave van dat punt kan bekijken.

Onze expertises / diensten

Onze laatste projecten

Waar kunnen we mee van dienst zijn?