Skip to content

Expertises
/ Diensten

Geluidmetingen

Als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden in de dag-avond of nachtperiode kunnen omwonenden en/of overige gebruikers van de woningen- en of kantoren hinder ondervinden als gevolg van geluidsoverlast. Geluid afkomstig van een in de nabijheid gesitueerd bouwproject dient te voldoen aan het bouwbesluit. Tevens zijn ter beperking van de geluidoverlast, door lokale overheden, handhaaf instructies opgesteld. Door de geluidniveaus te meten kunt u aan het bevoegd gezag en aan de omgeving aantonen dat volgens de regelgeving wordt gewerkt. Hierdoor komt de voortgang van uw bouwproject niet in gevaar. De metingen worden enkel uitgevoerd met een meetsysteem met een klasse 1 typekeuring.  De geregistreerde meetgegevens van de gebruikte meetsystemen worden middels een dagelijkse rapportage  onder vermelding van de locatie waar ze werden geïnstalleerd geautomatiseerd aan de betreffende contactpersonen verstrekt.

Een greep uit de mogelijkheden

  • Dagelijks geautomatiseerde verzending van statusrapport met de gemeten geluidsdruk (afhankelijk van GPRS netwerk); 7 dagen per week, 24 uur per dag.
  • Per dagdeel zal de gemeten geluidsdruk geautomatiseerd worden getoetst aan de daarvoor ingestelde gestelde grenswaarden. De resultaten van de toetsing worden duidelijk vermeld in de dagelijkse rapportage. (LAeq )
  • Real-time alarmering in geval van overschrijding LAFmax inclusief geluidfragmenten. (grens in overleg te bepalen)
  • Real-time alarmering op de Laeq per dagdeel. (dit indien de LAeq de grens van het betreffende dagdeel zou passeren) Middels extrapolatie wordt preventief gewaarschuwd om overschrijding van de grenswaarde mogelijk te voorkomen.
  • Voorspelling eindstand Laeq per dagdeel (op basis van achtergrond en het bouwgeluid)
  • Rapportage bijlage met grafische weergave inzake de spreiding van het geluid in de betreffende dagdelen (beoordelingsperioden).

Voorbeeld
rapporten

Alarmering overschrijding
van de grenswaarde

De ingezette meetsystemen zullen in geval van een overschrijding van de grenswaarde direct een alarmbericht te mailen aan de contactpersonen.

Onze expertises / diensten

Onze laatste projecten

Waar kunnen we mee van dienst zijn?