Skip to content

Expertises
/ Diensten

Inclino- en
hellingsbuis
metingen

Voor bouwkuipen blijft het risico van een horizontale verplaatsing en/of doorbuiging van het damwandscherm of palen- of diepwand een niet te onderschatten punt van aandacht . Grondverplaatsingen door doorbuiging en/of horizontale verplaatsing kunnen leiden tot het verzakken van belendende panden en wegen. Het is daarom in stedelijk gebied vaak van groot belang om middels inclinometingen aan de bron te meten.

Horizontale verplaatsing damwand

Het wordt aanbevolen om op meerdere locaties de uitbuiging of horizontale verplaatsing van de wand tijdens het bouwproces te monitoren.

Aanvullende maatregelen

Indien door metingen wordt vastgesteld dat de vervorming de grenswaarden benaderd, dient te worden beoordeeld of aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

Onze expertises / diensten

Onze laatste projecten

Waar kunnen we mee van dienst zijn?