Skip to content

Expertises
/ Diensten

Schade Expertise

Fides Expertise behandelt claims inzake materiële beschadiging en aansprakelijkheid. De experts doen onderzoek naar feiten, omstandigheden en desgewenst de contractuele verhoudingen. De uitkomsten van het onderzoek worden verwoord in een volledige rapportage en kunnen door opdrachtgevers worden gebruikt om een standpunt in te nemen.

Schade-
behandeling

Op het gebied van schadebehandeling is ervaring noodzakelijk om preventief te kunnen handelen. Dat voorkomt kosten en problemen.

Soort schade

Maar lang niet alle visueel waarneembare schade is het gevolg van werkzaamheden. De primaire oorzaak kan bijvoorbeeld ook gelegen zijn in een gebrekkige fundering van het pand.

Onze expertises / diensten

Onze laatste projecten

Waar kunnen we mee van dienst zijn?