Geluidsmetingen

Geluidmetingen

Lawaai afkomstig van een in de nabijheid gesitueerd bouwproject dient te voldoen aan het bouwbesluit. Tevens zijn ter beperking van de geluidoverlast, door lokale overheden, handhaafinstructies opgesteld. Door de geluidniveaus te meten kunt u aan het bevoegd gezag en aan de omgeving aantonen dat volgens de regelgeving wordt gewerkt. Hierdoor komt de voortgang van uw bouwproject niet in gevaar.

Gedetaileerde meetwaarden

detail geluidmetingen
Indien gewenst ontvangt u dagelijks de grafische weergaven van de gemeten geluidsdruk.

Het rapport geluidmeting

detail geluidmetingen

In dit rapport dat u zowel digitaal als op papier kunt krijgen, staan alle foto’s, metingen en opmerkingen die tijdens de geluidmetingen worden vastgelegd. Tot in elk gewenst detail!