Handboek funderingsherstel

Handboek funderingsherstel

Fides Expertise maakt voor CUR en SBR deel uit van de technische commissie die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van het Handboek Funderingsherstel. De komende decennia zal bij minstens 450.000 woningen de fundering moeten worden hersteld of aangepast. Om die bestaande funderingen te herstellen zijn tal van technieken ontwikkeld. In het ‘Handboek Funderingsherstel’ is de kennis en ervaring van meer dan 40 bedrijven op een rijtje gezet om voor elke situatie de meest geschikte methode te kunnen kiezen.

Houten paalfunderingen

detail Handboek funderingsherstel Vooral in veen-en kleigebieden van Nederland moet de fundering bij circa 5% van de totale woningvoorraad worden hersteld. Houten palen kunnen zijn aangetast als gevolg van droogstand, soms ook in combinatie met bacteriële aantasting.

Veen-en kleigebieden

detail Handboek funderingsherstel Bij ondiep, ‘op staal’ gefundeerde woningen heeft de klei- of veenbodem soms te weinig draagkracht en moet funderingsherstel plaatsvinden in de vorm van een paalfundering of een ondergrond-verbetering (bodeminjectie) onder de bestaande woning.