Monitoren van bouwputten

Monitoren van bouwputten

Meten van omgevingsbeïnvloeding door bouw- en sloopactiviteiten. Het hoofddoel van het meten van de omgevingsbeïnvloeding is het verkrijgen van informatie tijdens de verschillende stadia van de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de ontwikkeling van vervormingen, trillingen en grondwaterstanden.
De gemeten waarden worden tijdens de uitvoering met de in een monitoringplan vastgestelde alarm- en grenswaarden vergeleken.

Alarmwaarden

detail monitoren van bouwputten
Indien tijdens de uitvoering alarmwaarden worden bereikt en/of grenswaarden worden benaderd, kan na analyse van de meetresultaten worden besloten dat aanvullende maatregelen in de uitvoering nodig zijn.

Bewaking

detail monitoren van bouwputten
Door middel van onze werkwijze wordt de invloed van de werkzaamheden voortdurend bewaakt waarmee het werkproces wordt gecontroleerd en mogelijke schadelijke gevolgen voorkomen kunnen worden.