Skip to content

Meegewerkt aan tot stand komen BRL 5025 funderingsherstel

Certificaat
Funderings-
herstel

Fides expertise heeft deel uit gemaakt van een technische commissie die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de certificering van het proces “Het uitvoeren van funderingsherstel en het uitvoeren van funderingsonderzoek”.

Meerwaarde gecertificeerde bedrijven

De meerwaarde van het certificaat voor de opdrachtgever van het uitvoeren van funderingsherstel en/of uitvoeren van funderingsonderzoek is dat men meer zekerheid heeft over de betrouwbaarheid van het onderzoek en de uiteindelijk uitgevoerde herstelwerkzaamheden.

Inbreng Fides Expertise

De inbreng van Fides Expertise aan deze commissie is met name gericht op het monitoren van de diverse werkzaamheden waarmee de kans op schade tot een minimum kan worden teruggebracht.

Over ons

Onze laatste projecten

Waar kunnen we mee van dienst zijn?