Skip to content

Gecertificeerd voor uitvoering van bouwkundig opnames
BRL 5024

BRL 5024

Bouwkundig
opnames

Vanuit de overtuiging dat kwaliteit het gaat winnen is Fides Expertise samen met een branchegenoot, initiatiefnemer voor de certificering van de bureaus die zich bezighouden met het uitvoeren van bouwkundige vooropnames. De certificering valt onder beoordelingsrichtlijn BRL 5024 “Het uitvoeren van Bouwkundige opnamen” die begin 2013 actief zal worden. Alle opname-werkzaamheden die uiteindelijk worden
uitgevoerd door een bedrijf dat is gecertificeerd, zullen door de certificatie-instelling steekproefsgewijs worden
gecontroleerd.

Meerwaarde van trillingsmetingen onder certificaat.

De meerwaarde van het certificaat voor de opdrachtgever van bouwkundige opnames is dat de opdrachtgever meer zekerheid heeft over de betrouwbaarheid van de uitgevoerde opnames en de bijbehorende rapportages.

Over ons

Onze laatste projecten

Waar kunnen we mee van dienst zijn?