Skip to content

Meegewerkt aan Handboek funderingsherstel

Handboek
Funderings
herstel

Fides Expertise maakt voor CUR en SBR deel uit van de technische commissie die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van het Handboek Funderingsherstel. De komende decennia zal bij minstens 450.000 woningen defundering moeten worden hersteld of aangepast. Om die bestaande funderingen te herstellen zijn tal van
technieken ontwikkeld. In het ‘Handboek Funderingsherstel’ is de kennis en ervaring van meer dan 40 bedrijven op een rijtje gezet om voor elke situatie de meest geschikte methode te kunnen kiezen.

Houten paalfunderingen

Vooral in veen-en kleigebieden van Nederland moet de fundering bij circa 5% van de totale woningvoorraad worden hersteld. Houten palen kunnen zijn aangetast als gevolg van droogstand, soms ook in combinatie met bacteriële aantasting.

Veen-en kleigebieden

Bij ondiep, ‘op staal’ gefundeerde woningen heeft de klei- of veenbodem soms te weinig draagkracht en moet funderingsherstel plaatsvinden in de vorm van een paalfundering of een ondergrond-verbetering (bodeminjectie) onder de bestaande woning.

Over ons

Onze laatste projecten

Waar kunnen we mee van dienst zijn?