Skip to content

Privacy Verklaring Fides Expertise

 

Fides Expertise is gevestigd aan de Bliek 14, 4941 SG Raamsdonksveer. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd zo veel mogelijk vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. In deze verklaring kunt u lezen hoe wij dit doen en wat uw rechten zijn.

 

Welke
persoonsgegevens verwerken wij?

 

Wij verwerken de
navolgende persoonsgegevens:

 

Websitebezoekers

 

Indien u onze website
bezoekt verwerken wij de navolgende persoonsgegevens:

 

·        
IP adres

·        
Tijdstip
websitebezoek

·        
Browser

·        
Taalinstellingen

 

Indien u het contactformulier
op de website invult verwerken wij de navolgende persoonsgegevens:

 

·        
Voor- en
achternaam

·        
E-mail adres

·        
Telefoonnummer

·        
De diensten
die u heeft aangekruist

·        
Gegevens die
u zelf heeft ingevuld onder het vak “berichten”.

 

Opdrachtgevers

 

Van opdrachtgevers
verwerken wij de navolgende persoonsgegevens:

 

·        
Voor- en
achternaam contactpersoon/-personen van opdrachtgever

·        
Functie

·        
Zakelijke
contactgegevens (telefoonnummer en e-mail adres)

·        
Gegevens
noodzakelijk voor het inloggen op de portal op onze website

 

Bewoners/gebruikers
onroerend goed

 

Als wij opdracht van
onze opdrachtgevers hebben ontvangen om bouwkundige vooropnames, metingen,
monitoring etc. te verrichten van gebouwen sturen wij naar het adres van de
gebruikers/bewoners van het betreffende pand een brief waarin alleen het adres
wordt verwerkt (geen naam). In deze brief wordt aangegeven dat de
bewoner/gebruiker online een afspraak kan maken voor de werkzaamheden als
hierboven aangegeven.

Indien de
bewoner/gebruiker het online formulier invult verwerken we de navolgende
persoonsgegevens

 

·        
Inlogcode

·        
Naam en
adres

·        
Telefoonnummer

·        
E-mail adres

 

Sollicitanten:

 

Wanneer u interesse heeft
om bij ons te solliciteren verwerken we de navolgende persoonsgegevens:

 

·        
Curriculum
Vitae

·        
Voor- en achternaam

·        
Geslacht

·        
Geboortedatum

·        
Adresgegevens

·        
Telefoonnummer

·        
E-mailadres

·        
Motivatiebrief

·        
Opleiding

·        
Referenties,
getuigschriften

·        
Gegevens die
de sollicitant via social media deelt

·        
Overige
gegevens die de sollicitant aan ons verstrekt

 

Bent u verplicht de persoonsgegevens aan
ons te verstrekken?

 

U bent niet verplicht
deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u de betreffende
persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij echter waarschijnlijk onze diensten
niet aan u verlenen.

 

Voor welke doeleinden en op basis van
welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Wij verwerken alleen de
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen aanbieden.
Hieronder geven we aan voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken
en op basis van welke wettelijke grondslag we dit doen.

 

Websitebezoekers

 

Als u onze website
bezoekt:

 

·        
Om onze
website goed te laten functioneren en u een optimale ervaring te kunnen bieden
wat betreft het gebruik van onze website

·        
Om contact
met u te kunnen opnemen als u het contactformulier heeft ingevuld.

 

De wettelijke grondslag
voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang. Te weten optimale werking
van onze website en optimale service.

 

Opdrachtgevers

 

We verwerken de
persoonsgegevens van onze opdrachtgevers om:

 

·        
Onze
opdrachten te kunnen uitvoeren. Wettelijke grondslag: uitvoering van de
overeenkomst

·        
Optimale
service te kunnen bieden. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en ons
gerechtvaardigd belang (goede service verlening)

·        
Te voldoen
aan wettelijke verplichtingen (zoals toepasselijke wet-en regelgeving met
betrekking tot (controle van) bouw en veiligheid, fiscale wetgeving etc.)
Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting

·        
U een
offerte te kunnen sturen. Wettelijke grondslag: ons gerechtvaardigd belang.

 

Bewoners/gebruikers
onroerend goed

 

We verwerken de
persoonsgegevens van bewoners/gebruikers onroerend goed voor de navolgende
doeleinden en op basis van de navolgende wettelijke grondslagen:

 

·        
Het
uitvoeren van vooropnames, metingen, monitoring, het vaststellen van schades
etc. Hiertoe maken we o.a. gebruik van foto’s die we opslaan in een bestand dat
alleen het adres en geen naam van gebruiker/bewoner bevat. Grondslag: richting
de gebruiker/bewoner is de grondslag toestemming. Wij voeren de werkzaamheden
alleen uit met toestemming van de bewoner/gebruiker. De bewoner/gebruiker kan
deze toestemming op ieder moment intrekken voor de toekomst. Richting de
opdrachtgever is de grondslag: uitvoering van de overeenkomst en voldoen aan
wettelijke verplichtingen (wij moeten bij de uitvoering van onze werkzaamheden
voldoen aan wet-en regelgeving)

·        
Contact met
u te kunnen opnemen voor het maken van een afspraak om het pand te kunnen inspecteren
op zichtbare gebreken. Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst met
onze opdrachtgever en ons gerechtvaardigd belang (organisatievoering en
management)

 

Sollicitanten:

 

Als u bij ons
solliciteert gebruiken we uw persoonsgegevens om de sollicitatieprocedure
zorgvuldig uit te voeren. Wettelijke grondslag: onze gerechtvaardigde belangen
(goede medewerkers werven en een correcte omgang met sollicitanten)

 

Welk bewaartermijnen hanteren
we?

 

·        
Persoonsgegevens
worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de
verwerking. Wij hanteren de navolgende bewaartermijnen:

·        
Persoonsgegevens
opdrachtgevers/bewoners/gebruikers en bouwkundige gegevens gerelateerd aan een
adres: 7 jaar nadat de opdracht geëindigd is

·        
Administratieve
gegevens: 7 jaar (fiscale wetgeving)

·        
Gegevens
betreffende websitebezoek: er worden geen gegevens bewaard

·        
Gegevens
betreffende sollicitanten: 4 weken of 1 jaar met toestemming sollicitant

 

In sommige gevallen
geldt een langere bewaartermijn, bijvoorbeeld in verband met claims of
juridische procedures. In dat geval bewaren we uw persoonsgegevens tot 1 jaar
na het definitief eindigen of schikken van de betreffende claim of procedure.

Delen wij uw persoonsgegevens
met derden?

 

Wij delen uw persoonsgegevens indien noodzakelijk met de
navolgende derden:

 

·        
Onze software
leverancier en service providers

·        
Onze
opdrachtgevers

·        
Verzekeringen

·        
Onze
accountants

 

Wanneer het noodzakelijk
is persoonsgegevens door derden te laten verwerken die verwerker zijn zorgen we
er voor dat afspraken over beveiliging etc. schriftelijk worden vastgelegd in
een verwerkersovereenkomst.

 

Geven wij persoonsgegevens door aan
organisaties buiten de EER?

 

Wij geven geen
persoonsgegevens door aan organisaties die zijn gevestigd buiten de Europese
Economische Ruimte.

 

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

 

Wij dragen zorg voor de
bescherming van uw gegevens. We nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Wij slaan de persoonsgegevens die wij verwerken op in
een veilige database die wordt beschermd door technische toegangscontroles.
Onze medewerkers zijn gebonden aan onze protocollen voor de verwerking van
persoonsgegevens.

 

Gebruiken we cookies?

 

Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer.
Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als
bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal
op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wij gebruiken
alleen functionele cookies (zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden
van sessie-en inloginformatie). 

Zie verder voor onze cookies: Cookiebeleid (EU) – Fides (fides-expertise.nl)

 

Wat zijn uw
rechten

 

U heeft het ten aanzien van de verwerking van uw
persoonsgegevens het recht de navolgende verzoeken in te dienen:

 

·        
Verzoek tot
inzage

·        
Verzoek tot
verwijdering

·        
Verzoek tot
rectificatie

·        
Verzoek tot
beperking van de verwerking

·        
Verzoek tot
overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

 

Ook heeft u het recht om bij ons bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voornoemd verzoek of bezwaar kunt u richten aan:

info@fides-expertise.nl.

 

Wij zullen zo spoedig
mogelijk en in ieder geval binnen 1 maand op uw verzoek of bezwaar reageren.

 

Indien u onverhoopt van
mening bent dat wij niet goed reageren op uw verzoek of bezwaar kunt u een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   

 

 

Maart 2022