Skip to content

Privacy Verklaring Fides Expertise

 

Fides Expertise is gevestigd aan de Vismarktstraat 18, 4931 AZ te Geertruidenberg. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd zo veel mogelijk vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. In deze verklaring kunt u lezen hoe wij dit doen en wat uw rechten zijn.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Wij verwerken de navolgende persoonsgegevens:

 

Websitebezoekers

 

Indien u onze website bezoekt verwerken wij de navolgende persoonsgegevens:

 

·         IP adres

·         Tijdstip websitebezoek

·         Browser

·         Taalinstellingen

 

Indien u het contactformulier op de website invult verwerken wij de navolgende persoonsgegevens:

 

·         Voor- en achternaam

·         E-mail adres

·         Telefoonnummer

·         De diensten die u heeft aangekruist

·         Gegevens die u zelf heeft ingevuld onder het vak “berichten”.

 

Opdrachtgevers

 

Van opdrachtgevers verwerken wij de navolgende persoonsgegevens:

 

·         Voor- en achternaam contactpersoon/-personen van opdrachtgever

·         Functie

·         Zakelijke contactgegevens (telefoonnummer en e-mail adres)

·         Gegevens noodzakelijk voor het inloggen op de portal op onze website

 

Bewoners/gebruikers onroerend goed

 

Als wij opdracht van onze opdrachtgevers hebben ontvangen om bouwkundige vooropnames, metingen, monitoring etc. te verrichten van gebouwen sturen wij naar het adres van de gebruikers/bewoners van het betreffende pand een brief waarin alleen het adres wordt verwerkt (geen naam). In deze brief wordt aangegeven dat de bewoner/gebruiker online een afspraak kan maken voor de werkzaamheden als hierboven aangegeven.

Indien de bewoner/gebruiker het online formulier invult verwerken we de navolgende persoonsgegevens

 

·         Inlogcode

·         Naam en adres

·         Telefoonnummer

·         E-mail adres

 

Sollicitanten:

 

Wanneer u interesse heeft om bij ons te solliciteren verwerken we de navolgende persoonsgegevens:

 

·         Curriculum Vitae

·         Voor- en achternaam

·         Geslacht

·         Geboortedatum

·         Adresgegevens

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

·         Motivatiebrief

·         Opleiding

·         Referenties, getuigschriften

·         Gegevens die de sollicitant via social media deelt

·         Overige gegevens die de sollicitant aan ons verstrekt

 

Bent u verplicht de persoonsgegevens aan ons te verstrekken?

 

U bent niet verplicht deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u de betreffende persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij echter waarschijnlijk onze diensten niet aan u verlenen.

 

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen aanbieden. Hieronder geven we aan voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag we dit doen.

 

Websitebezoekers

 

Als u onze website bezoekt:

 

·         Om onze website goed te laten functioneren en u een optimale ervaring te kunnen bieden wat betreft het gebruik van onze website

·         Om contact met u te kunnen opnemen als u het contactformulier heeft ingevuld.

 

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang. Te weten optimale werking van onze website en optimale service.

 

Opdrachtgevers

 

We verwerken de persoonsgegevens van onze opdrachtgevers om:

 

·         Onze opdrachten te kunnen uitvoeren. Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst

·         Optimale service te kunnen bieden. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en ons gerechtvaardigd belang (goede service verlening)

·         Te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals toepasselijke wet-en regelgeving met betrekking tot (controle van) bouw en veiligheid, fiscale wetgeving etc.) Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting

·         U een offerte te kunnen sturen. Wettelijke grondslag: ons gerechtvaardigd belang.

 

Bewoners/gebruikers onroerend goed

 

We verwerken de persoonsgegevens van bewoners/gebruikers onroerend goed voor de navolgende doeleinden en op basis van de navolgende wettelijke grondslagen:

 

·         Het uitvoeren van vooropnames, metingen, monitoring, het vaststellen van schades etc. Hiertoe maken we o.a. gebruik van foto’s die we opslaan in een bestand dat alleen het adres en geen naam van gebruiker/bewoner bevat. Grondslag: richting de gebruiker/bewoner is de grondslag toestemming. Wij voeren de werkzaamheden alleen uit met toestemming van de bewoner/gebruiker. De bewoner/gebruiker kan deze toestemming op ieder moment intrekken voor de toekomst. Richting de opdrachtgever is de grondslag: uitvoering van de overeenkomst en voldoen aan wettelijke verplichtingen (wij moeten bij de uitvoering van onze werkzaamheden voldoen aan wet-en regelgeving)

·         Contact met u te kunnen opnemen voor het maken van een afspraak om het pand te kunnen inspecteren op zichtbare gebreken. Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst met onze opdrachtgever en ons gerechtvaardigd belang (organisatievoering en management)

 

Sollicitanten:

 

Als u bij ons solliciteert gebruiken we uw persoonsgegevens om de sollicitatieprocedure zorgvuldig uit te voeren. Wettelijke grondslag: onze gerechtvaardigde belangen (goede medewerkers werven en een correcte omgang met sollicitanten)

 

Welk bewaartermijnen hanteren we?

 

·         Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Wij hanteren de navolgende bewaartermijnen:

·         Persoonsgegevens opdrachtgevers/bewoners/gebruikers en bouwkundige gegevens gerelateerd aan een adres: 7 jaar nadat de opdracht geëindigd is

·         Administratieve gegevens: 7 jaar (fiscale wetgeving)

·         Gegevens betreffende websitebezoek: er worden geen gegevens bewaard

·         Gegevens betreffende sollicitanten: 4 weken of 1 jaar met toestemming sollicitant

 

In sommige gevallen geldt een langere bewaartermijn, bijvoorbeeld in verband met claims of juridische procedures. In dat geval bewaren we uw persoonsgegevens tot 1 jaar na het definitief eindigen of schikken van de betreffende claim of procedure.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

 

Wij delen uw persoonsgegevens indien noodzakelijk met de navolgende derden:

 

·         Onze software leverancier en service providers

·         Onze opdrachtgevers

·         Verzekeringen

·         Onze accountants

 

Wanneer het noodzakelijk is persoonsgegevens door derden te laten verwerken die verwerker zijn zorgen we er voor dat afspraken over beveiliging etc. schriftelijk worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

 

Geven wij persoonsgegevens door aan organisaties buiten de EER?

 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan organisaties die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

 

Wij dragen zorg voor de bescherming van uw gegevens. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan de persoonsgegevens die wij verwerken op in een veilige database die wordt beschermd door technische toegangscontroles. Onze medewerkers zijn gebonden aan onze protocollen voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Gebruiken we cookies?

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wij gebruiken alleen functionele cookies (zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie-en inloginformatie). 

Zie verder voor onze cookies: Cookiebeleid (EU) – Fides (fides-expertise.nl)

 

Wat zijn uw rechten

 

U heeft het ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens het recht de navolgende verzoeken in te dienen:

 

·         Verzoek tot inzage

·         Verzoek tot verwijdering

·         Verzoek tot rectificatie

·         Verzoek tot beperking van de verwerking

·         Verzoek tot overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

 

Ook heeft u het recht om bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voornoemd verzoek of bezwaar kunt u richten aan:

info@fides-expertise.nl.

 

Wij zullen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 maand op uw verzoek of bezwaar reageren.

 

Indien u onverhoopt van mening bent dat wij niet goed reageren op uw verzoek of bezwaar kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   

 

 

Maart 2022