Risicobeoordeling

Risicobeoordeling

De ervaring op het gebied van schadebehandeling is indrukwekkend bij Fides Expertise. Dat stelt u in staat om waar nodig preventief te kunnen handelen. Met een praktische insteek stellen de deskundigen van Fides Expertise, risicobeoordelingen op en adviseren zij desgewenst over de eventuele beheersmaatregelen van de risico`s.

Bouwen in stedelijk gebied

detail schade-expertise Het onttrekken van grondwater, graafwerk, sloopwerk of heiwerk.... in stedelijk gebied blijven werkzaamheden een punt van aandacht.

Risicobeheersing

detail risicomanagemente Het uitwerken van alarm- en grenswaarden in een gedegen monitoringplan met beslisprotocol zijn belangrijke onderdelen van een goede risicobeheersing.