Schade-expertise

Schade-expertise

Fides Expertise behandelt claims inzake materiƫle beschadiging en aansprakelijkheid. De experts doen onderzoek naar feiten, omstandigheden en desgewenst de contractuele verhoudingen. De uitkomsten van het onderzoek worden verwoord in een volledige rapportage en kunnen door opdrachtgevers worden gebruikt om een standpunt in te nemen.

Schadebehandeling

detail Risicobeoordeling
Op het gebied van schadebehandeling is ervaring noodzakelijk om preventief te kunnen handelen. Dat voorkomt kosten en problemen.

Soort schade

Viddetail schade-expertise Maar lang niet alle visueel waarneembare schade is het gevolg van werkzaamheden. De primaire oorzaak kan bijvoorbeeld ook gelegen zijn in een gebrekkige fundering van het pand.