Fides Expertise

Trillingsmetingen

Trillingmetingen worden uitgevoerd volgens de SBR-richtlijn deel A (schade aan gebouwen) en volgens de SBR-richtlijn deel B (hinder voor personen). Middels een e-mail alarm wordt u in geval van overschrijdingen van de grenswaarde direct geïnformeerd. Eventueel kan besloten worden om de werkmethode aan te passen, waardoor de kans op het ontstaan van schade wordt geminimaliseerd.

Gecertificeerd voor het meten van trillingen

Rapportage vooropname Op 11 december 2012 maakte Fides expertise deel uit van een groep van 5 bedrijven die als eerste in Nederland gecertificeerd zijn volgens KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5023 “Het meten van trillingen”.

Het rapport trillingsmeting

Video Vooropname
In dit rapport dat u zowel digitaal als op papier kunt krijgen, staan alle foto’s, metingen en opmerkingen die tijdens de trillingsmetingen worden vastgelegd. Tot in elk klein detail!